Klasyfikacja i główne zastosowania wież energetycznych

2024-01-23

Wraz z rozwojem czasów,wieże energetycznemożna klasyfikować według materiałów konstrukcyjnych, typów konstrukcji i funkcji użytkowych. W zależności od różnych produktów ich zastosowania również się różnią. Poniżej pokrótce wyjaśnimy ich klasyfikację i główne zastosowania:


1. Ze względu na materiały konstrukcyjne wieże można podzielić na kilka typów: konstrukcje drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje ze stopów aluminium i konstrukcje żelbetowe. Drewniane wieże słupowe zostały w Chinach wycofane ze względu na ich niską wytrzymałość, krótką żywotność, niewygodną konserwację i ograniczone zasoby drewna.


Konstrukcje stalowe dzielą się na kratownice i rury stalowe, przy czym najczęściej stosowane są wieże kratowe kratowe, będące główną konstrukcją dla linii przesyłowych ultrawysokiego napięcia i powyżej.


Wieże konstrukcyjne ze stopu aluminium są stosowane wyłącznie na obszarach górskich, gdzie transport jest szczególnie trudny ze względu na ich wysoki koszt. Wszystkie słupy żelbetowe są wylewane za pomocą wirówek i utwardzane parą. Ma krótki cykl produkcyjny, długą żywotność, prostą konserwację i może zaoszczędzić dużo stali


2. Ze względu na formę konstrukcyjną można ją podzielić na dwa typy: wieże samonośne i wieże wantowe. Wieża samonośna to wieża stabilizowana na własnym fundamencie. Wieża z drutem odciągowym to symetryczny drut odciągowy zainstalowany na głowicy lub korpusie wieży w celu pewnego podparcia wieży, a sama wieża wytrzymuje tylko nacisk pionowy.


Ze względu na doskonałe parametry mechaniczne, odporność na ataki burzy i uszkodzenia linii oraz stabilną konstrukcję, im wyższe napięcie linii, tym więcej stosuje się masztów kablowych.


3. Ze względu na funkcje użytkowe można je podzielić na wieże nośne, wieże proste, wieże transpozycyjne i wieże o dużej rozpiętości. W zależności od liczby obwodów linii przesyłowych zainstalowanych na tej samej wieży można ją również podzielić na wieże jednoobwodowe, dwuobwodowe i wieloobwodowe. Wieża nośna jest najważniejszym ogniwem konstrukcyjnym linii przesyłowej.


4. Rodzaj fundamentu wieży przesyłowej: Warunki hydrogeologiczne wzdłuż linii przesyłowej są bardzo zróżnicowane i bardzo ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu zgodnie z warunkami lokalnymi.


Istnieją dwa główne typy fundamentów: odlewanie na miejscu i prefabrykacja. Fundamenty wylewane można podzielić na fundamenty z gruntu nienaruszonego (w tym fundamenty skalne i fundamenty z wykopów), fundamenty z pali ekspandowanych strzałowo i fundamenty z pali wylewanych na miejscu, a także fundamenty ze zwykłego betonu lub żelbetu w zależności od rodzaju wieży, poziomu wód gruntowych, geologii i metody budowy.


Prefabrykowane fundamenty obejmują podwozia, zaciski i korytka kablowe do słupów elektrycznych, a także różnego rodzaju prefabrykowane fundamenty betonowe i metalowe do wież żelaznych; Teoretyczne obliczenia wytrzymałości fundamentów na podnoszenie i przewracanie są badane i przetwarzane przez różne kraje w zależności od różnych form fundamentów i warunków gruntowych, aby uczynić je bardziej rozsądnymi, niezawodnymi i ekonomicznymi.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy